OSMTH Internationaal

OSMTH is een internationale orde en heeft als een niet gouvernementale organisatie een speciale consultatieve status met ECOSOC binnen de Verenigde naties.

Binnen OSMTH leggen we de focus op mensenrechten, interreligieuze dialoog, vrede en humanitaire acties.
Dit doen we, langs diplomatieke zijde, door onze vertegenwoordigers binnen de Verenigde naties, ons lidmaatschap binnen het internationaal Vredes Bureau en onze bevoorrechte contacten met leiders over de hele wereld.

Op dagelijkse basis kunnen wij ook handelen op lokaal, regionaal en nationaal niveau door onze leden “Groot Priorijen” (Wij hebben er momenteel actief in 21 verschillende landen) en door kleinere groepen via mentorschap komen daar nog meer dan 20 landen bij.

Onze humanitaire acties zijn gefocust, onder andere, op bedreigde Christenen, Schoon en drinkbaar water voor iedereen, ondersteuning van onderwijs en microkredieten.

De hedendaagse OSMTH is momenteel wereldwijd de grootse en best georganiseerde tempeliersorganisatie. Ze is een apolitieke, non-profit organisatie welke geregistreerd is in Geneve, Zwitserland, onder federaal registratienummer CH-660.197299-4

Enkele cijfers

45

Landen

5000+

Leden

22

Groot-Priorijen

100+

Internationale-acties

Iedere groot priorij is het nationaal orgaan van het land, en draagt bij aan de goede status van zijn land. 
Onze Orde heeft zich toegelegd op het behoud van vrijheid, bewustzijn van religie voor iedereen. De primaire missie voor de moderne tempeliers is liefdadigheid. De Orde vervult deze door een caritatieve werking (zowel nationaal als in het Heilige land ).

De geneugten van Geloof, Hoop en Liefdadigheid zijn de gidsende lichten van de Soevereine Militaire Orde van de Tempel van Jerusalem, wiens leden willen dienen, net zoals onze voorgangers  ridders & Dames gediend hebben. Het credo van de orde,

"Non nobis, Domine, non nobis , sed nomini Tuo da gloriam"

Vandaag is de Orde een seculair-militaire ridder Orde – een ridderschap welk bedoeld is voor toegewijde Christelijke mannen ( Ridders) en vrouwen ( Dames), die reeds aangetoond hebben dat zij hoge ethische waarden en morele principes bezitten en de wens hebben deze uit te dragen in de tradities van de Orde van de Tempel.

Het woord, niet het zwaard, is het wapen van de moderne Tempeliers. Wij gebruiken het om vrede te dienen, om onderdrukten te helpen, om broeders en zusters bij te staan, om onderwijs te promoten en die waarden uit te dragen.

Doelstellingen

De Groot-Priorij van België, en haar Commanderijen, Godfried van Bouillon, Boudewijn van Gent en Goswin van Brugge begon de verwezenlijking van verschillende doelstellingen

De instandhouding van de waarden van het christelijk geloof en van de Westerse Cultuur
Bijstand verlenen in een evangelistische geest aan hulpbehoevenden, aan armen en zieken. Naasten liefde volgende de oude tradities van de Middeleeuwse tempeliersorde
Steun verlenen aan maatschappelijk werk, aan sociale zorg
Bevorderen van de kennis over de wetenschap, de cultuur, de geschiedenis (deze van de orde en in het bijzonder) en bescherming van de natuur
Zorg dragen voor ons broederschap met een ridderlijke ingesteldheid, ongeacht waar ter wereld onze Broeders en Zusters wonen en verblijven
Wederzijds respect voor elkaars overtuiging
Verbetering van de kwaliteit van het leven door zelfstudie
Historische, heraldische en stamboomkundige studies bevorderen
Het oprichten en onderhouden van bibliotheken en musea en het verzamelen van kunstwerken en objecten van historisch belang voor de Orde
Scroll to Top