Commanderij Godfried van bouillon

Wie was Godfried van Bouillon

Godfried van Bouillon (°1061) was de Hertog van Neder-Lotharingen en de Markgraaf van Antwerpen. Hij verliet in 1096 zijn kasteel te Bouillon als één van de vier leiders van de eerste kruistocht. Het was hij die samen met zijn manschappen op 15 juli 1099 Jeruzalem bevrijdde van de Seljukse Turken. Als beloning hiervoor werd hem de troon aangeboden van het Katholieke Koninkrijk van Jeruzalem. Hij weigerde echter de koningstroon omdat onze Redder Jezus Christus daar te Jeruzalem elf eeuwen eerder de doornenkroon moest dragen. Wel aanvaardde hij de titel van “Beschermer van het Heilig Land”.

Een jaar later, in 1100, overleed Godfried van Bouillon aan een plotse ziekte. Hij werd begraven in de H. Grafkerk te Jeruzalem. Zijn broer Boudewijn I, volgde hem op en nam wel de koningstitel aan.

Geschiedenis van de Commanderij

In juli 2003 besloten enkele Belgische leden, toen lid van de Groot-Priorij Duitsland om de OSMTH Vriendschapskring op te starten. Deze kreeg meer en meer leden en uiteindelijk mocht deze zich een volwaardige Commanderij noemen sinds april 2004.De Commanderij Godfried van Bouillon was geboren en zou de moedercommanderij zijn waaruit de Groot-Priorij van België zou voortvloeien.

Situering

De huidige commanderij Godfried van Bouillon heeft haar werkgebied in de Kempen. Als regionale commanderij van de Groot-Priorij van België heeft zij voornamelijk leden uit de provincies Antwerpen en Limburg.
Scroll to Top