Geïnteresseerd wat betreft onze activiteiten?

Aarzel niet, neem gerust contact met ons op.
Zowel mannen als vrouwen worden tot het lidmaatschap van de Orde toegelaten. U dient wel meerderjarig te zijn, van onberispelijk zedelijk gedrag te getuigen en een geest van ridderliijkheid te bezitten
Scroll to Top