Commanderij Boudewijn van Gent

Wie was Boudewijn van Gent

Boudewijn van Gent, de vierde zoon van Wenemar I, heer van Bornem, die burgraaf was van Gent tussen 1074-1120, was voorbestemd om monnik te worden en verbleef een tijdlang in de Sint-Pietersabdij te Gent. Hij verkoos echter lid van de Orde van de tempeliers te worden en vervulde hier tussen 1176 en 1179 de functie van magister cysmarinus of meester van het Westen. Hij werd in die functie in 1179 opgevolgd door Aimon d’Aiz.

Geschiedenis van de Commanderij

Begin 2015 ontstond het idee om onze werkzaamheden uit te breiden naar de Gentse Regio. Bij de start van de commanderij bleek algauw dat er voldoende leden waren binnen de preceptorij om een volwaardige commanderij te zijn. In maart 2015 werd dan de commanderij Boudewijn van Gent geboren.

Situering

De activiteiten van de commanderij strekken zich uit over Vlaanderen. Haar eigen werking strekt zich voornamelijk uit over Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant.

Scroll to Top