Commanderij Goswin van Brugge

Wie was Goswin van Brugge

“In 1310 werden vierenvijftig Tempeliers die hun bekentenissen hadden ingetrokken – zogenaamde ‘relapsi’ – op een veld buiten Parijs verbrand. Het jaar daarop kwam het concilie van Wenen bijeen en nodigde paus Clemens enkele nog op vrije voeten verkerende Tempeliers uit hun zaak te komen bepleiten. Ongelooflijk maar waar: plotseling weerklonk het gerinkel van sporen in de zaal en voor de rijen verstarrende prelaten verschenen negen ridders in de witte mantels met het rode kruis. Onder hen maar liefst drie Vlamingen: Goswin van Brugge, de commandeur van Vlaanderen, Jean van Slijpe en Gobert van Male.”

Geschiedenis van de Commanderij

In 2018 werd de Preceptorij Goswin van Brugge, vernoemd naar deze held van de Orde, opgericht onder toezicht van de Commanderij Boudewijn van Gent. Op 19 november 2022 werd ze een volwaardige Commanderij. Gelegen binnen de muren van het historische Brugge, vertegenwoordigt deze Commanderij OSMTH in een gebied, dat historisch erg waardevol is voor de Tempeliers.

Situering

Met Brugge als uitvalsbasis spreekt het voor zich dat het doelgebied van de Commanderij zich vooral focust op West-Vlaanderen.
Scroll to Top