Algemene verkoopsvoorwaarden

Welkom bij Groot-priorij van België, de online winkel waar u kunt genieten van een breed scala aan producten en een naadloze winkelervaring. Hieronder vindt u onze algemene verkoopsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle transacties tussen u, als klant, en Groot-Priorij van België.

Toepasselijkheid

Door gebruik te maken van onze website en het plaatsen van een bestelling, gaat u akkoord met deze algemene verkoopsvoorwaarden. Eventuele afwijkingen moeten schriftelijk met ons worden overeengekomen.

 

Bestellingen en Contractvorming

2.1. Om een bestelling te plaatsen, moet u de vereiste informatie verstrekken en de bestelprocedure op onze website volgen. Door een bestelling te plaatsen, doet u een bindend aanbod om de producten te kopen.
2.2. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren. In geval van een foutieve prijs of andere informatie over een product, behouden wij ons het recht voor om de bestelling te annuleren.
2.3. Het contract tussen u en Groot-Priorij komt tot stand op het moment dat wij uw bestelling accepteren en bevestigen.

 

Prijzen en Betaling

3.1. Alle prijzen op onze website zijn vermeld in de lokale valuta en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.
3.2. De betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op onze website. Betalingen moeten volledig en tijdig worden voldaan.
3.3. Indien er sprake is van een fout in de prijs van een product dat u heeft besteld, zullen wij contact met u opnemen en heeft u de mogelijkheid om de bestelling te annuleren of het product tegen de juiste prijs te kopen.

 

Levering en Verzending

4.1. Wij streven ernaar om uw bestelling zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijnen. Leveringstermijnen zijn echter indicatief en kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren.
4.2. De verzendkosten worden apart vermeld tijdens het bestelproces en kunnen variëren op basis van het afleveradres en het totale orderbedrag.
4.3. Het risico van verlies of beschadiging van de producten gaat over op u op het moment van levering. Controleer uw bestelling onmiddellijk bij ontvangst en meld eventuele schade binnen een redelijke termijn.

 

Retourbeleid

5.1. Wij streven naar uw tevredenheid met onze producten. Indien u niet tevreden bent, kunt u binnen een bepaalde termijn contact met ons opnemen voor retourinstructies.
5.2. Houd er rekening mee dat bepaalde producten mogelijk niet geretourneerd kunnen worden vanwege hygiënische of veiligheidsredenen.
5.3. Voor geretourneerde producten die voldoen aan onze retourvoorwaarden, zullen wij een terugbetaling verwerken binnen een redelijke termijn.

Garantie

6.1. Wij streven ernaar om kwaliteitsproducten aan te bieden die voldoen aan uw verwachtingen. Mocht er echter een defect of probleem optreden met een product, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
6.2. De garantieperiode en de specifieke garantievoorwaarden kunnen variëren per product en fabrikant. Raadpleeg de productbeschrijving of neem contact met ons op voor meer informatie over de garantie van een specifiek product.
6.3. Onze garantie dekt geen schade veroorzaakt door onjuist gebruik, nalatigheid, ongevallen of normale slijtage. Wij behouden ons het recht voor om te beoordelen of het defect onder de garantie valt.
6.4. Indien een product defect is en onder de garantie valt, zullen wij naar eigen keuze het product repareren, vervangen of een terugbetaling aanbieden. Eventuele verzendkosten in verband met garantieclaims zijn voor onze rekening.

 

Intellectuele Eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van onze website, zoals teksten, afbeeldingen, logo’s en video’s, blijven onze eigendom of die van onze licentiegevers.
7.2. Het is niet toegestaan om zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming de inhoud of het ontwerp van onze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of anderszins te gebruiken.

 

Aansprakelijkheid

8.1. Wij streven ernaar om nauwkeurige en actuele informatie op onze website te verstrekken. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of omissies die zich kunnen voordoen.
8.2. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat u heeft betaald voor het betreffende product. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.
8.3. U bent verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de producten die u bij ons koopt. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik of ongevallen.

 

Privacy en Gegevensbescherming

9.1. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zullen uw persoonlijke gegevens alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.
9.2. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal.
9.3. Wij kunnen bepaalde persoonlijke gegevens delen met derden, zoals verzendpartners, om de afhandeling van uw bestelling mogelijk te maken. Deze gegevens worden alleen gedeeld indien nodig en met inachtneming van de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Toepasselijk recht en Geschillenbeslechting

10.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België.
10.2. In geval van een geschil tussen u en Groot-Priorij van belgië streven wij naar een vriendschappelijke oplossing. Neem contact met ons op om eventuele problemen of klachten te bespreken.
10.3. Indien een geschil niet in der minne kan worden opgelost, zijn de rechtbanken waar de groot-Prior van België is gedomilicieerd bevoegd om het geschil te beslechten, tenzij de wet dwingend anders bepaalt.

Wijzigingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden

11.1. Wij behouden ons het recht voor om deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht zodra ze op onze website zijn geplaatst.
11.2. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de algemene verkoopsvoorwaarden te raadplegen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Contactgegevens

12.1. Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot onze algemene verkoopsvoorwaarden of onze producten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens vermeld op onze website (contactformulier of via groot-prior@osmth-belgium.be).

Dank u voor het lezen van onze algemene verkoopsvoorwaarden. Wij wensen u veel plezier bij het winkelen bij de Groot-Priorij van belgië en hopen dat u tevreden zult zijn met uw aankopen.

Scroll to Top