Jordan River Project

In 2010 ceëerde Zijne Hoogheid , Koning Abdullah van Jordanië  de Koninklijke Baptism Site Commissie welke als taak had om de Christelijke oecumenische gedachte te bevorderen tussen de grote christelijke denominaties in de Jordaanse deel van het Heilige Land . Onze eigen bisschop Younan ‘s ELCHL kreeg een stuk grond op de plaats van waar Jezus werd gedoopt door Johannes .

Van al de sites was het de Lutheraanse welke als enigste een Oecumenische kerk zou ontwikkelen waar alle mensen welkom zouden zijn om samen te belijden, te ontmoeten en te leren. De site bestaat uit een simpele kerk uit de tijd van het vroege  Christendom, een conferentiecenter voor zowel religieuze als niet religieuze thema’s, samen met een klein kantoor en appartement voor het personeel ter plaatse . De site is binnen korte wandelafstand naar de Jordaan waar Christus gedoopt werd.

Scroll to Top