Stijn Tempelaere

Convent met Investituur 14/10/2023

Gehuldigden postulanten:

Obr Fabian Cockuyt

Obr Steve Vanden Berghe

Gehuldigden Schildknapen:

Obr Marc Ide

Gehuldigden Ridder(lijke Dame):

Obr Michaël Verbeke

Gehuldigden Commandeur:

Obr Franky Borny

Obr Stijn Tempelaere

Jordan River Project

In 2010 ceëerde Zijne Hoogheid , Koning Abdullah van Jordanië  de Koninklijke Baptism Site Commissie welke als taak had om de Christelijke oecumenische gedachte te bevorderen tussen de grote christelijke denominaties in de Jordaanse deel van het Heilige Land . Onze eigen bisschop Younan ‘s ELCHL kreeg een stuk grond op de plaats van waar Jezus werd gedoopt door Johannes .

Van al de sites was het de Lutheraanse welke als enigste een Oecumenische kerk zou ontwikkelen waar alle mensen welkom zouden zijn om samen te belijden, te ontmoeten en te leren. De site bestaat uit een simpele kerk uit de tijd van het vroege  Christendom, een conferentiecenter voor zowel religieuze als niet religieuze thema’s, samen met een klein kantoor en appartement voor het personeel ter plaatse . De site is binnen korte wandelafstand naar de Jordaan waar Christus gedoopt werd.

Hachiko VZW

Op 20 januari tijdens het maandelijkse Kapittel heeft de Commanderij Boudewijn van Gent een symbolische cheque van 1200 euro geschonken aan de vereniging Hachiko vzw, welke opleiding geeft aan toekomstige assistentiehonden voor fysiek beperkte personen.

Met dit bedrag kan een nieuwe geselecteerde puppy aangekocht worden die de opleiding tot blindengeleide- en meldhond (met een kostenplaatje van 25.000€) kan aanvangen.

Deze worden nadien gratis geschonken aan personen die hulpbehoevend zijn en voor wie deze honden een noodzaak zijn in het leven.

Drinkbaar Water

Water is essentieel voor het leven zelf. In religie en de grote filosofieën wordt het gezien als een zuiveraar en symbool van zuiverheid. Op een dagelijkse basis fungeert het als een katalysator die invloed op elk aspect van ons leven. 

Echter een miljard mensen heeft nog steeds een gebrek aan toegang tot veilig water en meer dan 2,5 miljard gebrek aan toegang tot adequate sanitaire voorzieningen. Er bestaat een duidelijke correlatie tussen de toegang tot veilig water en de economische ontwikkeling. Geschat wordt dat tegen 2025 meer dan de helft van de wereldbevolking zal worden geconfronteerd met water-gebaseerde kwetsbaarheid.  Het verslag uit 2009 “Charting Our Future Water” suggereert dat de vraag naar water tegen 2030 de levering meer dan  50% zal overschrijden binnen de binnen de ontwikkelde regio’s van de wereld

 

De oorlogen van morgen zullen gevoerd worden voor water. 
OSMTH doet zijn deel op twee belangrijke manieren:

door het verstrekken van waterputten in India en Pakistan, waar de toegang tot water een probleem is. De kostprijs om één put te boren bedraagt 300€, welke een dorp zal voorzien van veilig drinkbaar water, en verlicht de last van vrouwen en kinderen die als taak hadden om containers vol water kilometers ver te dragen en dat meerdere keren per dag.

  • door het verstrekken van waterputten in India en Pakistan, waar de toegang tot water een probleem is. De kostprijs om één put te boren bedraagt 300€, welke een dorp zal voorzien van veilig drinkbaar water, en verlicht de last van vrouwen en kinderen die als taak hadden om containers vol water kilometers ver te dragen en dat meerdere keren per dag.
  • bewustmaking – betekent via dergelijke als deze website, workshops en mond-tot-mond reclame;
Scroll to Top